Verwarmingsleidingen die door een onverwarmde ruimte, zoals de kruipruimte, lopen verliezen veel warmte. U kunt deze leidingen veelal zelf isoleren met leidingisolatie van de bouwmarkten.
Convectoren bevinden zich veelal op het laagste punt in de verwarmingsinstallatie, waardoor vuil zoals ijzerdeeltjes en slib, zich gemakkelijk in de convectorleidingen verzamelt. Daarnaast is de convectorput vaak niet geisoleerd, waardoor er warmteverlies naar de kruipruimte en de funderingsbalken optreedt. Het vervangen van oude convectoren en het gelijktijdig aanbrengen van isolatieplaten in de convectorput zorgt ervoor dat de verblijfsruimte veel sneller op temperatuur komt en dat er minder warmteverlies optreedt.